Hoofdartikel

Veelvuldig, plezier, tolerantie

Het team dat U deze site brengt stelt een grote verscheidenheid voor : Vrouwen, mannen; alle leeftijden (we dekken ongeveer drie generaties); mensen uit het Noorden, uit het Zuiden; erg verschillende ervaringen. Onze visie en onze praktijk van het blootsvoets lopen zijn een schitterende weerspiegeling van deze verscheidenheid : sommigen bedrijven dagelijks, anderen meer sporadisch; sommigen geven de voorkeur aan paden in de bergen, anderen de gladde tegels van winkelcentra. Het is daarom dat U hier min of meer tegenstrijdige zichtpunten leest. Er is echter geen tegenstrijdigheid, het is de uitdrukking van onze verscheidenheid. Want vooraleer blootvoeters te zijn, zijn we mensen zoals alle anderen, allen verschillend, en geenszins leden van een in zichzelf gesloten sekte. We hebben slechts een zaak gemeen : het plezier om te lopen en/of te rennen op blote voeten. Plezier waarvoor we U uitnodigen om het te ontdekken en te delen. De kers op de taart, dit puur plezier brengt een weldaad voor ons organisme en onze omgeving met zich. We zijn ook geen eisende minderheid. We vragen niets anders dan het respect van de geschoeide meerderheid, die we zelf ook respecteren.